PRIVACY POLICY

Toegang tot de registraties binnen TTCOM.nl hebben uitsluitend die personen die hiertoe door TTCOM-EUROPE zijn aangewezen binnen het kader van de hun opgedragen taken. Tenzij u uitdrukkelijk daarom wordt gevraagd, beperkt TTCOM-EUROPE zich tot registratie van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie met u als koper.

 

Tenzij u daarvoor uitdrukkelijk uw toestemming heeft verleend, zal TTCOM-EUROPE de gegevens niet gebruiken voor promotionele activiteiten en de gegevens ook niet aan derden ter beschikking stellen, behalve voorzover zij daartoe krachtens wettelijk voorschrift wordt genoodzaakt.

Menu