DISCLAIMER

Hoewel de inhoud van deze internet-website met zorg is samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig is, kunnen de samenstellers geen aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van de juistheid ervan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie na enige tijd verouderd, of niet meer correct is. TTCOM – EUROPE is daarom niet aansprakelijk voor gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite. TTCOM – EUROPE spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content, en content waarnaar wordt verwezen, volledig en juist is. TTCOM- EUROPE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content. De website van TTCOM – EUROPE kan de mogelijkheid bevatten om zowel door de door TTCOM – EUROPE uitgegeven publicaties als door derden uitgegeven publicaties te downloaden. Copyright TTCOM – EUROPE 2015, alle rechten voorbehouden.

TTCOM – EUROPE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, openen of het gebruik van deze bestanden, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid. De website van TTCOM – EUROPE kan verwijzingen of hyperlinks bevatten naar andere sites die buiten het domein van TTCOM – EUROPE liggen. TTCOM – EUROPE is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Het technisch functioneren van de internetverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de internetverbinding. TTCOM – EUROPE aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de internetleverancier. TTCOM – EUROPE is niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van TTCOM – EUROPE die de informatie toegankelijk maakt.

Menu